(ĐTCK-online) Ngày 25/3, CTCP Quản lý quỹ Việt Nam đã triệu tập ĐHCĐ thường niên Quỹ VF1. Theo báo cáo của Ban quản lý, năm 2009, giá trị tài sản ròng của Quỹ VF1 tăng 53% (trong khi VN-Index tăng 57%), tổng giá trị tài sản ròng (NAV) đạt 2.599,9 tỷ đồng, tương đương NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ là 25.999 đồng (thời điểm 31/12/2009). Năm 2009, danh mục đầu tư của Quỹ tập trung vào 3 mảng lớn: cơ sở hạ tầng, bất động sản (24,9%); tài chính - ngân hàng (18,7%); vật liệu, khai khoáng (15,3%).

Về định hướng năm 2010, VF1 sẽ áp dụng chiến lược phân bổ tài sản linh hoạt vào cổ phiếu có giá trị niêm yết trung bình (mid-cap) và cổ phiếu có giá trị niêm yết cao (blue-chip) với thanh khoản lớn, chú trọng vào hiệu quả hoạt động và tiềm năng tăng trưởng của công ty đầu tư. Đại hội thông qua việc chi trả cổ tức tiền mặt năm 2009 với tỷ lệ 22% (đã thực hiện 12%, còn lại 10%), tạm ứng cổ tức năm 2010 ở mức 5%. Thời gian tới, VF1 sẽ thực hiện chi trả một lần 15% cổ tức.