(Vietstock) - Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFMVF1) thuộc CTCP Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFM) thông báo đăng ký giao dịch 1.2 triệu cp CTCP Sông Đà 5 (HNX: SD5).

Theo đó, VFMVF1 đăng ký mua 800,000 cp và đăng ký bán 400,000 cp từ ngày 31/05 đến ngày 30/07. Hiện quỹ này đang nắm giữ 1,445,400 cp SD5, tương đương với 16.06 % vốn điều lệ của SD5 trước khi thực hiện giao dịch. Trước đó, VFMVF1cũng vừa mua 270,600 cp và bán 545,900 cp SD5. Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/05, SD5 có giá giao dịch bình quân 75,300 đồng/cp.