Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCP Sông Đà 5, Sở GDCK Hà Nội thông báo như sau:

1. Tên cổ đông lớn: Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) thuộc CTCP Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam Số CN ĐKKD: 01/ UBCK – ĐKQĐT do UBCKNN cấp ngày 20/5/2004 Mã chứng khoán sở hữu: SD5 Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 1.045.400 CP (tương đương với 11,62 % vốn điều lệ) Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: Mua 800.000 CP; bán 400.000 CP Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch: 1.445.400 CP (tương đương với 16.06 % vốn điều lệ) Mục đích giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư Ngày đăng ký thực hiện giao dịch: từ ngày 31/5/2010 đến ngày 30/07/2010 2. Tên cổ đông lớn: Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) thuộc CTCP Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán VN (VFM) Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01/UBCKNN cấp 20/05/2004 Mã chứng khoán sở hữu: SD5 Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 1.320.700 CP (tương đương với 14,67 % vốn điều lệ) Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 620.000 CP (tương đương với 6,89% vốn điều lệ) Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 595.000 CP (tương đương với 6,61% vốn điều lệ) Số lượng cổ phiếu đã mua: 270.600 CP (tương đương với 3% vốn điều lệ) Số lượng cổ phiếu đã bán: 545.900 CP (tương đương với 6,06% vốn điều lệ) Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch: 1.045.400 CP (tương đương với 11,62% vốn điều lệ) Ngày thực hiện giao dịch: Từ ngày 25/3/2010 đến ngày 24/5/2010 Theo HNX