(ATPvietnam.com) -Sở GDCK Tp. HCM thông báo, ngày 9/2/2009 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách nhà đầu tư của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VFMVF4) và Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1).