VGS đặt mục tiêu 66 tỷ đồng LNTT

Gốc
(ĐTCK-oline) Nguồn tin từ CTCP Ống thép Việt Đức (VGS), năm 2010 DN này đặt chỉ tiêu doanh thu toàn Công ty 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 66 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng. Con số lợi nhuận kế hoạch này chưa tính lợi nhuận từ công ty liên kết (CTCP Sản xuất thép Việt Đức, dự kiến đi vào hoạt động từ ngày 1/5/2010). Kế hoạch kinh doanh của VGS sẽ được trình ĐHCĐ thông qua vào ngày 26/3.

Theo VGS, năm 2010, DN tiếp tục phát triển mảng kinh doanh truyền thống, tập trung nguồn lực để đưa dự án sản xuất thép chất lượng cao đi vào hoạt động. Năm 2009, VGS đạt lợi nhuận sau thuế 44,9 tỷ đồng. Cuối năm 2009, VGS đã tăng vốn điều lệ từ 125 tỷ đồng lên trên 375 tỷ đồng, thặng dư vốn trên 60 tỷ đồng.

Tin nóng

Tin mới