VGS (hợp nhất) 9 tháng lãi gấp 2,4 lần cùng kỳ, vượt 67% kế hoạch năm

Gốc
Hết quý III/2016, tổng tài sản của VGS đạt 1.417,5 tỷ đồng, tăng 30% so với số đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng từ 578 tỷ đồng lên 967,4 tỷ đồng. Hàng tồn kho gấp đôi số đầu năm và đạt hơn 461 tỷ đồng.

CTCP Ống Thép Việt Đức VG PIPE (mã VGS - HNX) đã công bố BCTC hợp nhất quý III/2016, với doanh thu thuần đạt 915,3 tỷ đồng, giảm 7,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tốc độ giảm giá vốn của VGS là 9,4% (mạnh hơn tốc độ giảm doanh thu) nên lợi nhuận gộp của công ty đạt 48,7% tăng mạnh 36% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính quý III/2016 của VGS đạt 3,3 tỷ đồng, giảm mạnh 22% so với cùng kỳ, trong khi đó, chi phí tài chính tăng 9% lên mức 9,3 tỷ đồng.

Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết kỳ này của VGS đạt hơn 1,7 tỷ đồng, giảm 15,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, chi phí bán hàng tăng 54% lên mức 18,2 tỷ đồng còn chi phí QLDN giảm 18,8% và đạt 7,3 tỷ đồng.

Kết quả, VGS lãi sau thuế quý III/2016 hơn 14,7 tỷ đồng, tăng 43,5% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận của VGS quý III/2016 tăng mạnh so với cùng kỳ là do công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết cơ cấu tốt hàng tồn kho và điều độ sản xuất khoa học hợp lý, giám sắt chặt chẽ chi phí sản xuất nên giá thành giảm.

Bên cạnh đó, công ty điều chỉnh lại chính sách bán hàng phù hợp với thị trường, khuyến khích khách hành thanh toán ngay, vòng quay vốn nhanh nên dư nợ vay ngân hàng giảm, do vậy chi phí lãi vay giảm. Công ty mở rộng thị trường bán hàng từ Bác, Trung, Nam nên sản lượng bán hàng tăng.

Ngoài ra, công ty con trong kỳ lợi nhuận sau thuế tăng 160,7% so với cùng kỳ cũng giúp lợi nhuận của VGS tăng mạnh.

VGS (hợp nhất) 9 tháng lãi gấp 2,4 lần cùng kỳ, vượt 67% kế hoạch năm - Ảnh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của công ty đạt 3.117 tỷ đồng, tăng 18,3%, còn lợi nhuận sau thuế đạt hơn 64 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước và đã vượt 67% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2016.

Hết quý III/2016, tổng tài sản của VGS đạt 1.417,5 tỷ đồng, tăng 30% so với số đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng từ 578 tỷ đồng lên 967,4 tỷ đồng. Hàng tồn kho gấp đôi số đầu năm và đạt hơn 461 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn tăng 54,5% lên mức 804 tỷ đồng.

Tin nóng

Tin mới