VGS không chịu tác động nhiều từ việc tăng giá điện

Gốc
Ông Lê Phan Đức, Phó Tổng giám đốc CTCP Ống thép Việt Đức (HNX: VGS) cho biết, quyết định tăng giá điện có tác động đến chi phí đầu vào của VGS, tuy nhiên kết quả kinh doanh của công ty sẽ không bị ảnh hưởng nhiều do việc điều chỉnh giá bán thành phẩm tương ứng giá điện tăng. Được biết, trong những tháng đầu năm kết quả kinh doanh của VGS vẫn khả quan do duy trì được sản lượng xuất khẩu.

Ngày 26/3, VGS sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2010 (tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội). Năm 2009, VGS đạt tổng doanh thu 1.134 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 44,95 tỷ đồng.

Tin nóng

Tin mới