Sau khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Thủy Sản Cửu Long (OTC: CLP) từ SCIC, CTCP Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) đã trở thành công ty mẹ của CLP, với số cổ phiếu nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng là 4,442,451 cp, tương đương 55.5% vốn CLP.

Được biết, trước khi thực hiện giao dịch, VHC đã nắm giữ 1,825,000 cp CLP, tương đương 22.8% vốn./.

Tài liệu đính kèm:
20160204_20160204 - VHC - VHC tro thanh cty me cua CTCP Thuy san Cuu Long.pdf