(NDHMoney) CTCP Đầu Tư & Sản Xuất Việt Hàn (mã VHG - HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2013. Trong đó, VHG đã có lãi tới 64 tỷ đồng sau khi báo lỗ 8 quý liên tiếp.

Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất quý II/2013 của VHG đạt 65,2 tỷ đồng, tương đương 69,56% so với cùng kỳ. Quý này VHG ghi nhận mức lãi ròng lên tới 64 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ công ty lỗ 10,25 tỷ đồng. Như vậy, VHG đã có lãi sau 8 quý lỗ liên tiếp.

Theo báo cáo tài chính, doanh thu tài chính trong kỳ tăng mạnh lên 32,4 tỷ đồng so với mức 265,5 triệu đồng của quý II/2012. Bên cạnh đó, thu nhập khác của công ty cũng đạt tới 78,9 tỷ đồng, gấp 267 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2013, doanh thu VHG đạt 95,64 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 55,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ công ty lỗ tới 16,2 tỷ đồng.

Được biết, ĐHĐCĐ của VHG đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với doanh thu 200 tỷ đồng, lỗ trước thuế 20 tỷ đồng và không chia cổ tức. Như vậy VHG đã hoàn thành 47,82% kế hoạch doanh thu của cả năm 2013. Tuy nhiên, với mức lợi nhuận trước thuế đạt 55,5 tỷ đồng thì công ty đã vượt xa kế hoạch về lợi nhuận.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu VHG dao động trong biên độ 5.600 – 7.100 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 300.200 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 2 tỷ đồng/phiên.