Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vi Dân, Chi đội trưởng Nam tiến

Gốc

ND – Qua tâm sự cũng như đọc thêm những trang hồi ký của những người đã từng hoạt động cùng người Anh hùng - Chi đội trưởng Vi Dân (hy sinh năm 1947), chúng ta càng rõ hơn quá trình hoạt động và gương hy sinh oanh liệt của anh.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131552&sub=50&top=37