Hanoinet - M. Hương (18 tuổi, Hà Nội) cứ một tuần là bắt người yêu phải đưa đi mua sắm ít nhất hai lần theo định kì thứ 2 và thứ 6. Trong những ngày đó kiểu gì Hương cũng phải lượn lờ khắp các shop từ lớn đến nhỏ và rồi khuân về lủng lẳng túi nọ túi kia.