Gửi cho Triều Dương trong tâm sự Chồng hay ông chủ? Tính ghen tuông này của chồng em, tôi nghĩ đã được thể hiện từ khi hai người quen nhau. Nhưng em đã chọn anh ấy làm chồng rồi. Tôi khuyên em mấy ý sau: