Hanoinet - Ông Makawa bất ngờ tuyên bố, ông không thấy hạnh phúc khi nhận được giải Nobel - vốn sẽ được trao tại một buổi lễ ở Stockholm vào ngày 10/12 tới. "Đó chỉ là một bữa tiệc giao tiếp".