“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây…”

Gốc
(HNM) - Trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có những dòng đi trước thời đại về ý thức bảo vệ thiên nhiên môi trường. Những việc mà ngày nay thế giới mới hô hào thì từ hơn nửa thế kỷ trước, Người đã bắt tay vào thực hiện. Song, đáng tiếc hiện nay, việc bảo vệ môi trường, nhất là bảo vệ cây, bảo vệ rừng theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa được như mong đợi.