“Vì màu xanh cuộc sống”

Gốc
Lời tòa soạn:

Bạn đọc quý mến! Hiện nay, môi trường đã trở thành vấn đề cấp bách trên toàn cầu. Tại nhiều địa phương ở nước ta, những tập quán, phương thức sản xuất lạc hậu... vẫn còn tồn tại, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về vấn đề bảo vệ môi trường, từ số này, báo Đại Đoàn Kết phối hợp với Tạp chí Môi trường (thuộc Tổng cục môi trường) mở chuyên mục “Vì màu xanh cuộc sống”, ra vào các ngày thứ 2 và thứ 4 trên trang Trên địa bàn dân cư. Hãy cùng chúng tôi bảo vệ môi trường để bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta! Thư từ, bài vở cộng tác xin gửi về địa chỉ: Báo Đại Đoàn Kết, 66 Bà Triệu, Hà Nội Email: bancongtacmattran@gmail.com Xã Thanh Trù, Thành phố Vĩnh Yên: Hiểm họa từ lò gạch thủ công

Tin nóng

Tin mới