Thêm bài học từ vi phạm của cán bộ cấp thôn, bản

Thêm bài học từ vi phạm của cán bộ cấp thôn, bản

Một trưởng thôn 'ăn chặn' gần 5 tấn gạo hỗ trợ cho dân để đem nấu rượu, cho em dâu

Một trưởng thôn 'ăn chặn' gần 5 tấn gạo hỗ trợ cho dân để đem nấu rượu, cho em dâu

Khởi tố trưởng thôn ăn chặn 5 tấn gạo cấp cho dân trồng rừng ở Thanh Hóa

Khởi tố trưởng thôn ăn chặn 5 tấn gạo cấp cho dân trồng rừng ở Thanh Hóa

Trưởng thôn 'ăn chặn' gần 5 tấn gạo của dân để nấu rượu

Trưởng thôn 'ăn chặn' gần 5 tấn gạo của dân để nấu rượu

Khởi tố cựu Trưởng thôn kiêm Bí thư ăn chặn gạo hỗ trợ của dân

Khởi tố cựu Trưởng thôn kiêm Bí thư ăn chặn gạo hỗ trợ của dân

Trưởng thôn ăn chặn gần 5 tấn gạo Nhà nước hỗ trợ cho dân

Trưởng thôn ăn chặn gần 5 tấn gạo Nhà nước hỗ trợ cho dân

Thủ đoạn ăn chặn 5 tấn gạo của 1 cựu bí thư thôn ở Thanh Hóa

Thủ đoạn ăn chặn 5 tấn gạo của 1 cựu bí thư thôn ở Thanh Hóa

Thanh Hóa: Khởi tố nguyên Bí thư Chi bộ 'ăn chặn' gần 5 tấn gạo của dân để nấu rượu

Thanh Hóa: Khởi tố nguyên Bí thư Chi bộ 'ăn chặn' gần 5 tấn gạo của dân để nấu rượu

Trưởng thôn 'ăn chặn' 5 tấn gạo hỗ trợ người dân mang về nấu rượu và bán

Trưởng thôn 'ăn chặn' 5 tấn gạo hỗ trợ người dân mang về nấu rượu và bán

Thanh Hóa: Khởi tố cựu Trưởng thôn 'ăn chặn' gần 5 tấn gạo của người dân

Thanh Hóa: Khởi tố cựu Trưởng thôn 'ăn chặn' gần 5 tấn gạo của người dân

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 'ăn chặn' gần 5 tấn gạo của dân

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 'ăn chặn' gần 5 tấn gạo của dân

Thanh Hóa: Cựu trưởng thôn 'biển thủ' 5 tấn gạo của dân

Thanh Hóa: Cựu trưởng thôn 'biển thủ' 5 tấn gạo của dân

Cựu bí thư thôn 'ăn chặn' 5 tấn gạo của dân để nấu rượu bị khởi tố

Cựu bí thư thôn 'ăn chặn' 5 tấn gạo của dân để nấu rượu bị khởi tố

Trưởng thôn 'biển thủ' 5 tấn gạo của dân

Trưởng thôn 'biển thủ' 5 tấn gạo của dân

Khởi tố trưởng thôn 'ăn chặn' 5 tấn gạo của dân nghèo ở Thanh Hóa

Khởi tố trưởng thôn 'ăn chặn' 5 tấn gạo của dân nghèo ở Thanh Hóa

Cựu trưởng thôn 'ăn chặn' 5 tấn gạo của dân về... nấu rượu

Cựu trưởng thôn 'ăn chặn' 5 tấn gạo của dân về... nấu rượu