Vi phạm bản quyền sách do mình xuất bản?

Gốc
GS-TS Phan Đăng Nhật cho rằng, Nhà xuất bản (NXB) Văn hóa Thông tin đã vi phạm bản quyền sách do chính mình xuất bản khi tự ý gạt bỏ một số bài viết của các tác giả trong cuốn Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ với thảm án Lệ Chi Viên.

>>Phạm luật vì chống sách vi phạm bản quyền? Cuốn sách Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ với thảm án Lệ Chi Viên được NXB VH - TTấn hành năm 2004. Đến năm 2009, sách được xuất bản lại, giữ nguyên bìa, tên chủ biên Hoàng Đạo Chúc, tên tác phẩm, số đăng ký KHXB: 602-2009/CXB/01-61/VHTT. Tuy nhiên, trong lần xuất bản này, NXB VH- TT tự ý bỏ đi một số lớn bài của các tác giả Nguyễn Ngọc Thu, Trần Huy Bộ, Phạm Đức Duật, Hoài Yên, Nguyễn Văn Tung, Chu Quang Trứ, Nguyễn Xuân Tham, Nguyễn Văn Thành, Vũ Ngọc Khánh... mà không được phép của chủ biên và hội đồng biên tập, cũng không ghi tái bản có sửa chữa, bổ sung. Sách trước kia gồm 77 bài, bị bỏ đi 57 bài, chỉ giữ lại 20 bài, do đó bị khuyết những mảng nội dung quan trọng. Hiện tượng trên theo chúng tôi là một kiểu vi phạm quyền tác giả, cụ thể là tự ý xuất bản, cắt xén nội dung mà không xin phép tập thể tác giả hoặc chủ biên, và không trả nhuận bút. Những biểu hiện vi phạm như trên được nêu trong Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ 2005. Ngày 4/9, nhà giáo Hoàng Đạo Chúc, chủ biên bộ sách đã gửi đơn khiếu nại đến NXB VH-TT và các cơ quan chức năng, nhưng đến nay ông vẫn chưa nhận được hồi âm. Chúng tôi đề nghị các cơ quan hữu quan sớm xem xét giải quyết, trả lời về vụ việc nêu trên, góp phần làm trong sáng không khí văn hóa nghệ thuật.

Tin nóng

Tin mới