Vi phạm chứng khoán, nhiều doanh nghiệp vận tải, xây dựng bị phạt

Gốc
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với nhiều công ty vận tải, xây dựng...
0:00 / 0:00
0:00

Cụ thể, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 75/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons tại quận Bình Thạnh, TP HCM. Coteccons bị phạt tiền 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Coteccons còn bị phạt tiền 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị. Theo Báo cáo tài chính riêng năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2020 được soát xét; trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Công ty có các giao dịch với các tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty. Tuy nhiên, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 chưa được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua.

Nhiều doanh nghiệp bị UBCKNN phạt vì vi phạm hành chính. (Ảnh minh họa: KT)

Trước đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt CTCP Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel tại quận 3, TP HCM - với số tiền phạt là 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Vietravel công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN không đúng thời hạn đối với các tài liệu: giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2019 soát xét thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước, giải trình nguyên nhân chênh lệch 5% lợi nhuận sau thuế trước và sau soát xét trên Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán...

UBCKNN cũng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải (quận Đống Đa, Hà Nội), với số tiền phạt là 50 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty này cũng bị phạt tiền 50 triệu đồng do báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật; và bị phạt tiền 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV https://vov.vn/kinh-te/vi-pham-chung-khoan-nhieu-doanh-nghiep-van-tai-xay-dung-bi-phat-854847.vov