Chính phủ vừa chính thức nâng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, phí sẽ thực hiện tại Nghị định 49/2016/NĐ-CP kể từ ngày 1/8/2016.

Vi pham hanh chinh trong linh vuc thue, phi: Se nang muc xu phat - Anh 1

Các trường hợp bị mất, hư hỏng hóa đơn GTGT nếu không phải do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng sẽ bị tăng mức xử phạt

Phạt tới 50 triệu đồng khi vi phạm về thuế, phí

Theo hướng dẫn của Nghị định 49 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, phạt tiền từ 1 đến 3 lần số tiền phí, lệ phí gian lận, trốn nộp đối với hành vi gian lận, trốn nộp phí, lệ phí theo quy định. Mức phạt tối đa là 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, làm mất, cháy, hỏng hóa đơn (sau đây gọi chung là mất hóa đơn) đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ sẽ bị phạt từ 4 – 8 triệu đồng. Nếu mất hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị phạt tiền.

Bài liên quan:

Dừng hóa đơn của DN khai thác vàng: Quyết định thấu tình, đạt lý
Hướng dẫn về thực hiện hóa đơn điện tử
Xử lý trường hợp hóa đơn viết sai thuế suất GTGT

Trường hợp mất hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa thì xử phạt như sau: Nếu có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt. Nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo. Trường hợp mất hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

Tước thẻ thẩm định về giá

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá. Đặc biệt, nghị định quy định: Tước có thời hạn thẻ thẩm định viên về giá; đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; đình chỉ có thời hạn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá….

Dừng thực hiện mức giá bán hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân quy định; buộc thực hiện kê khai hoặc đăng ký đối với mức giá đang áp dụng theo quy định; tiêu hủy hoặc tịch thu tiêu hủy ấn phẩm có nội dung thông tin sai phạm. Hủy kết quả thẩm định giá tại chứng thư thẩm định giá.

Hoàng Hà

>>> Ưu tiên hoàn thuế cho doanh nghiệp dùng hóa đơn điện tử