Về nguyên tắc tài sản chung vợ chồng khi ly hôn được chia đôi nhưng có tính đến một số yếu tố trong đó có yếu tố lỗi của mỗi bên nếu vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Đây là một trong những điểm mới của Luật hôn nhân gia đình 2014 và được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP sẽ có hiệu lực thi hành 01/03/2016.

Theo đó, trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định. Về nguyên tắc tài sản chung vợ chồng khi ly hôn được chia đôi nhưng có tính đến một số yếu tố để xác định tỷ lệ tài sản mà vợ chồng được chia như:

- Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

- Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung;

- Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

- Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng. Theo hướng dẫn tại Thông tư này thì trường hợp người chồng có hành vi bạo lực gia đình, không chung thủy hoặc phá tán tài sản thì khi giải quyết ly hôn Tòa án phải xem xét yếu tố lỗi của người chồng khi chia tài sản chung của vợ chồng để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của vợ và con chưa thành niên.

Vi pham nghia vu vo chong la can cu chia tai san chung khi ly hon - Anh 1

Bên nào có lỗi bên đó phải chịu thiệt thòi khi chia tài sản chung của vợ chồng (ảnh minh họa).

Như vậy, về nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn đã có bổ sung mới khi đưa yếu tố lỗi vào là một trong những căn cứ trong phân chia tài sản chung giữa vợ chồng. Tuy nhiên, việc giải quyết chế độ tài sản vợ chồng ưu tiên các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng thì Tòa án mới giải quyết theo quy định của Luật.

Quy định này hạn chế được tình trạng bạo lực gia đình, đẩy lùi các tệ nạn xã hội trong suốt thời gian vợ chồng chung sống; nếu vợ hoặc chồng có hành vi bạo hành, sống không chung thủy (ngoại tình) hoặc phá tán tài sản như: rượu chè, cờ bạc.... khi chia tài sản chung vợ chồng yếu tố này được Tòa án xem xét, bên nào có lỗi bên đó phải chịu thiệt thòi khi chia tài sản chung của vợ chồng.

Băng Tâm