Vi phạm nguyên tắc của Đảng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cư Jút bị kỷ luật

Gốc
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Kim Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cư Jút bằng hình thức khiển trách.

Ảnh chụp google map.

Thông tin từ UBKT Trung ương cho biết, UBKT Huyện ủy Cư Jút nhận được đơn tố cáo đối với ông Phan Văn Công, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã EaPô, huyện Cư Jút. Trong đơn, có nội dung tố ông Phan Văn Công sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông bất hợp pháp; lý lịch (năm sinh) không đúng thực tế.

Ngày 27/11/2018, UBKT Huyện ủy Cư Jút đã ban hành 2 công văn (Công văn số 121-CV/UBKTHU, gửi Đảng ủy xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An về việc xác minh làm rõ năm sinh của ông Phan Văn Công; Công văn số 122-CV/UBKTHU gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An về việc xác minh việc học và sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học của ông Công).

Tuy nhiên, 2 công văn trên không được gửi qua đường bưu điện, UBKT Huyện ủy Cư Jút cũng không cử cán bộ trực tiếp đi thẩm tra, xác minh, mà ông Nguyễn Kim Đức đã chỉ đạo giao cho ông Phan Văn Công, là đảng viên bị tố cáo, mang đi xác minh… Việc làm trên của ông Nguyễn Kim Đức là sai nguyên tắc, sai phương pháp trong công tác kiểm tra của Đảng, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng và cá nhân ông Nguyễn Kim Đức.

Từ những vi phạm nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Kim Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cư Jút bằng hình thức khiển trách.

Thế Đức

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/phong-chong-tham-nhung/vi-pham-nguyen-tac-cua-dang-chu-nhiem-ubkt-huyen-uy-cu-jut-bi-ky-luat-70412.html