Vi phạm nhiều lỗi công bố thông tin, công ty Nông dược HAI bị phạt 235 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Nông dược HAI (mã Ck: HAI) với số tiền phạt là 235 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin.

Cụ thể, HAI bị phạt 150 triệu đồng (mức trung bình của khung phạt từ 100.000.000 – 200.000.000 đồng) theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Bên cạnh đó, biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Ảnh minh họa

HAI cũng bị phạt 85 triệu đồng (mức trung bình của khung phạt từ 70.000.000 – 100.000.000 đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Quyết định xử phạt nêu rõ, HAI đã công bố thông tin sai lệch về các chỉ tiêu tài chính tại Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất tại BCTC quý IV/2021 do công ty công bố ngày 28/01/2022).

Đồng thời, HAI không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể: HAI không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu sau: BCTC riêng và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2021, BCTC riêng và hợp nhất quý I/2022./.

Tấn Minh

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/vi-pham-nhieu-loi-cong-bo-thong-tin-cong-ty-nong-duoc-hai-bi-phat-235-trieu-dong-109380.html