Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vì sao các nhà du hành bơi kém trong không trung?

Môi trường không trọng lượng trong vũ trụ khiến các nhà du hành ước lượng sai khoảng cách và kích cỡ.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2008/9/100159.cand