T.T

(Cadn.com.vn) - Từ ngày 1-7-2016, Thông tư 23 của Bộ KH&CN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng chính thức có hiệu lực. Trao đổi với báo giới, ông Đỗ Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ, đơn vị xây dựng Thông tư 23, cho biết: Theo nguồn thông tin mà Bộ KH&CN nhận được, hàng năm Trung Quốc đều công bố loại bỏ máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường...

Vì vậy, để ngăn chặn việc nhập khẩu vào nước ta các loại máy móc, thiết bị này, năm 2014, Bộ KH&CN đã có Thông báo số 2527 về việc tạm ngừng nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng mà cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc đã công bố loại bỏ (2.255 doanh nghiệp) thuộc 18 lĩnh vực, ngành nghề.

Nay, Thông tư 23 sẽ hủy bỏ hiệu lực của Thông báo số 2527. Tại Điều 4 khoản 3 của Thông tư 23 đã quy định: Không được phép nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng mà các nước đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường, do Bộ KH&CN công bố trên Cổng thông tin điện tử. Đồng thời, Thông tư 23 này với yêu cầu nhập khẩu: Tuổi thiết bị không quá 10 năm và đã được sản xuất phù hợp QCVN hoặc TCVN hoặc tiêu chuẩn G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và môi trường, nếu thực hiện nghiêm túc sẽ góp phần ngăn chặn nhập khẩu máy móc mà các nước thải loại vào Việt Nam.

Ông Đỗ Hoài Nam giải thích thêm, quy định tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu vì vòng đời công nghệ thiết bị trung bình thường từ 7 đến 10 năm tùy thuộc ngành, lĩnh vực. Ví dụ, đối với thiết bị ngành công nghệ thông tin, vòng đời khoảng 5 năm; đối với sản phẩm cơ khí, khoảng 10 đến 15 năm, vì vậy quy định tuổi thiết bị là phù hợp.