Chúng tôi học chung đại học, ra trường lại đi làm cùng nơi. Nhưng tôi không hiểu vì sao số lượng bạn bè thân thiết của tôi cứ giảm dần, còn danh bạ điện thoại của cô ấy thì ngày càng dài ra.