Đối với những người cảm thấy hết sức khó khăn khi phải làm nhiều việc cùng lúc, đừng vội nản lòng. Bởi vì bộ não của chúng ta được thiết lập để thực hiện cao nhất 2 nhiệm vụ cùng lúc chứ không hơn.

Theo đó, một phần của não được gọi là medial prefrontal cortex (MFC) được chia đôi để phụ trách 2 công việc (ví dụ như vừa nấu ăn vừa nghe điện thoại). Sự phân chia lao động như thế cho phép một người có thể thực hiện 2 nhiệm vụ, nhưng nếu bạn nhận tiếp công việc thứ ba thì mọi thứ sẽ rối tung. Các chuyên gia thuộc Đại học Pierre và Marie Curie (Pháp) đã rút ra kết luận trên sau khi thực hiện cuộc nghiên cứu tại MFC, được cho là thuộc phần não chịu trách nhiệm về hệ thống động lực. Thụy Miên