Bởi vì bộ não của chúng ta được thiết lập để thực hiện cao nhất 2 nhiệm vụ cùng lúc chứ không hơn.

Đối với những người cảm thấy hết sức khó khăn khi phải làm nhiều việc cùng lúc, đừng vội nản lòng. Theo đó, một phần của não được gọi là phần vỏ não giữa, phần não chịu trách nhiệm về hệ thống động lực (medial prefrontal cortex) (gọi tắt là MFC) được chia đôi để phụ trách 2 công việc, ví dụ như vừa nấu ăn vừa nghe điện thoại. Sự phân chia lao động như thế cho phép một người có thể thực hiện 2 nhiệm vụ, nhưng nếu bạn nhận tiếp công việc thứ ba thì mọi thứ sẽ rối tung. Đây là nghiên cứu của các chuyên gia thuộc Đại học Pierre và Marie Curie của Pháp, sau khi thực hiện cuộc nghiên cứu tại phần vỏ não này./. Thanh niên