Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vì sao cứ cam kết… rồi lại cam kết?

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Sau nhiều lần làm việc, Công ty Mía đường Hiệp Hòa (CTĐHH) đã cam kết với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Long An: ngày 30-10-2007 là thời hạn phải hoàn thành các hạng mục của hệ thống xử lý nước thải của công ty ra sông.

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/congnghiepkt/2007/10/126361