Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vì sao nhiều trí thức rời khỏi đơn vị công?

Gốc

Báo SGGP ngày 11-4-2008 đã có bài viết:  Vì sao nhiều trí thức rời khỏi đơn vị công?. Theo tác giả bài báo, chỉ riêng ngành y tế TP đã có hơn 200 người xin nghỉ việc trong năm 2007-2008.

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/nhipcaubandoc/2008/4/149224