Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vì sao phải sửa đổi Luật Đất đai?

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Sau 4 năm triển khai Luật Đất đai, công tác quản lý đất đai đã có nhiều tiến bộ. Việc tổ chức thi hành Luật Đất đai đã được các cấp, ngành quan tâm hơn, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân đã có chuyển biến tích cực.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=84904