Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vì sao phải sửa đổi Luật Đất đai?

Báo Pháp Luật TP.HCM
Gốc

Sau 4 năm triển khai Luật Đất đai, công tác quản lý đất đai đã có nhiều tiến bộ. Việc tổ chức thi hành Luật Đất đai đã được các cấp, ngành quan tâm hơn...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/08/12/085845/9539