Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vì sao số tiền sai phạm vẫn chưa được thu hồi?

Gốc

Đã gần 12 tháng kể từ ngày có kết luận của thanh tra liên ngành thị xã Phúc Yên là phải thu hồi số tiền sai phạm, nợ đọng gần 104.099.430 đồng và xử lý kỷ luật đối với những cá nhân, tập thể HTX NNDV Cao Quang, nhưng đến nay vẫn chưa được thực thi...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.27289.qdnd