Vì sự hài lòng của người dân

Gốc
Thời gian qua, TX Quảng Yên đã quyết liệt triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC). Qua đó, không ngừng nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương.

Người dân giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công TX Quảng Yên.

Đến Trung tâm Hành chính công TX Quảng Yên, chúng tôi thấy công dân khi đến giải quyết TTHC tại đây đều được CB,CC,VC Trung tâm đón tiếp, hướng dẫn thực hiện tận tình, chuyên nghiệp; hồ sơ của công dân được giải quyết nhanh chóng, chính xác. Ông Trần Văn Lượng, Giám đốc Công ty CP Đức Hân (địa chỉ tại phố Dã Tượng, phường Quảng Yên), cho biết: Thường xuyên đến giải quyết TTHC tại Trung tâm, tôi luôn được cán bộ ở đây quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện giải quyết các thủ tục hồ sơ nhanh chóng, chính xác. Điều này đã giúp doanh nghiệp giảm bớt được thời gian, chi phí.

Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Trung tâm Hành chính công thị xã, cho biết: Với phương châm “Thân thiện - Đơn giản - Hiệu quả”, hằng năm Trung tâm tổ chức cho 100% CB,CC,VC, người lao động của đơn vị ký cam kết thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy cơ quan, nâng cao tác phong lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Trung tâm chủ động phối hợp với các phòng, ban, cơ quan liên quan thực hiện rà soát, cắt giảm quy trình và thời gian giải quyết các TTHC, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Đến nay, Trung tâm đưa 373 TTHC thuộc 18 lĩnh vực vào giải quyết; cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với 283/373 TTHC; cung cấp 258/373 TTHC kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Giải quyết TTHC đảm bảo đúng nguyên tắc “5 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả kết quả tại Trung tâm), đúng thời gian quy định, rõ ràng trong từng quy trình, công khai trong từng thủ tục; các khâu hướng dẫn, nhận, thẩm định, giải quyết, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả cho công dân, tổ chức chính xác, thuận tiện và nhanh chóng. Từ ngày 15/12/2020 - 11/3/2021, Trung tâm đã tiếp nhận, giải quyết 23.137/27.911 hồ sơ thuộc các lĩnh vực, trong đó trên 99,26% hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn.

Ở các xã, phường, công tác CCHC cũng triển khai tốt, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện các TTHC. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Tân An, quy định về thủ tục, hồ sơ, trình tự, thời gian, lệ phí... đều niêm yết công khai. Phường bố trí đủ cán bộ chuyên môn, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ để tiếp nhận và giải quyết các TTHC cho công dân. Bà Phạm Thị Hạnh, một người dân địa phương, cho biết: Đến giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Tân An, tôi thấy rất thoải mái. Những vấn đề người dân chưa hiểu đều được cán bộ phường giải thích, hướng dẫn cặn kẽ, trách nhiệm và giải quyết một cách nhanh chóng, chính xác.

Người dân đến giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Tân An (TX Quảng Yên).

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ TX Quảng Yên, cho biết: Với tư tưởng xuyên suốt là lấy sự hài lòng của người dân, của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công tác CCHC, thị xã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác CCHC. Thị xã chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu, rà soát, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết các TTHC; thường xuyên kiểm tra, giám sát, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân và hiệu quả công việc của CB,CC,VC...

Nhờ cách làm này, đã tạo được niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của chính quyền địa phương. Từ năm 2020 đến nay, kết quả khảo sát, 100% người dân, tổ chức được lấy ý kiến đều hài lòng đối với sự phục vụ của chính quyền địa phương. Quảng Yên ngày càng cải thiện môi trường đầu tư, tạo bước đột phá trong phát triển.

Nguyễn Chiến

Nguồn Quảng Ninh http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202104/vi-su-hai-long-cua-nguoi-dan-2528267/