Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Đó là tên giải thưởng vừa được Bộ Tài nguyên - Môi trường cùng Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE) phát động.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/161602