Vì thiếu tầm nhìn

Gốc
Liên tiếp 2 đợt triều cao vào cuối tháng 10 và cuối tháng 11 lần lượt vượt qua mốc lịch sử trong 48 năm qua, khi vượt mức 1,49m rồi 1,50m (chiều tối 27-11), gây ngập trên diện rộng, bộc lộ rõ những mặt hạn chế về việc phòng chống ngập do triều ở TPHCM, nhất là khu vực ngoại thành

Tin nóng

Tin mới