VIB Bank xin lỗi khách hàng

Gốc
Theo giám đốc Trung tâm thẻ VIB, những bất tiện xảy ra với người sử dụng thẻ như thế không chỉ riêng với hệ thống của VIB Bank mà còn xảy ra với cả hệ thống của các ngân hàng khác

Tin nóng

Tin mới