Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

VIB được phát hành giấy tờ có giá dài hạn năm 2009

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Lãi suất giấy tờ có giá dài hạn năm 2009 do VIB phát hành phải phù hợp với các quy định tại Quyết định số 16/2008/QĐ-NHNN ngày 16/5/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về cơ chế điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=145278