VIB hợp tác toàn diện với VIDIFI

Gốc
Ngân hàng Quốc tế (VIB) và Tổng công ty phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính (VIDIFI) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện không giới hạn các hình thức hợp tác giữa hai bên.

Tin nóng

Tin mới