Định hướng “Tăng trưởng thận trọng và phát triển bền vững” tiếp tục được đa số cổ đông VIB thông qua, khi kinh tế còn nhiều khó khăn và rủi ro.

Báo cáo gần đây cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2013, VIB vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro khi tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên đến 452 tỷ đồng so với 421 tỷ đồng so với đầu năm 2012.

Ông Loic Faussier – Phó Tổng giám đốc, kiêm Giám đốc Khối quản trị rủi ro Ngân hàng quốc tế (VIB) cho biết: “Với bối cảnh kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi rõ nét, công tác quản trị rủi ro và đảm bảo an toàn cho toàn hệ thống vẫn được VIB đặt lên hàng đầu. Ngoài việc chú trọng vào tăng trưởng tín dụng bền vững an toàn, VIB còn tập trung cải tiến quy trình cấp tín dụng, nhằm bảo đảm an toàn và phát triển tín dụng bền vững trong thời gian tới”.

“Từ đầu năm nay đến nay, ngoài việc chú trọng vào tăng trưởng tín dụng bền vững an toàn, VIB còn tập trung cải tiến quy trình cấp tín dụng, nhằm bảo đảm an toàn và phát triển tín dụng bền vững trong thời gian tới” - ông Loic nói.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên cuối tháng 4 vừa qua, chiến lược nâng cao công tác quản trị rủi ro thông qua định hướng “Tăng trưởng thận trọng và phát triển bền vững” tiếp tục được đại đa số các cổ đông thông qua, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn và rủi ro.

Chiến lược này, được VIB duy trì và đẩy mạnh từ đầu năm 2012, nhằm chủ động tối thiểu hóa những ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống, giúp VIB trở thành một trong những ngân hàng an toàn hàng đầu khi chỉ số trích lập dự phòng cao ( tăng gấp 10 lần so với năm 2008), tỷ lệ an toàn vốn cao, nợ có khả năng mất vốn giảm một nửa, nợ xấu luôn đảm bảo dưới mức 3% theo quy định của NHNN Việt Nam.

Việc làm này - theo VIB - phù hợp với thông lệ quốc tế và thực hiện theo đúng chủ trương của thông tư 02 của NHNN Việt Nam vừa được đưa vào áp dụng triển khai tháng 6/2013, về việc tăng cường trích lập quỹ rủi ro tín dụng, nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng nói chung và các bản thân các ngân hàng nói riêng.

Bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc các chỉ thị/ thông tư của NHNN Việt Nam về tăng trưởng tín dụng, VIB tiếp tục đẩy mạnh hệ thống kiểm soát nội bộ theo 3 tầng bảo vệ (ĐVKD – QTRR- KTNB), song song đó, nâng cao quy trình quản trị rủi ro và áp dụng công nghệ quản trị rủi ro được chuyển giao từ phía cổ đông chiến lược CBA- Top ngân hàng an toàn trên thế giới”.

Tất nhiên một trong các vấn đề đặt ra là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng cao đồng nghĩa với lợi nhuận bị ảnh hưởng.

Đại diện Hội đồng quản trị VIB cho biết “Việc VIB tăng trích lập dự phòng rủi ro trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn như vừa qua là việc làm phù hợp với thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, trích lập dự phòng không phải là con số đã mất đi trong hoạt động kinh doanh, mà thể hiện ước đoán của người làm kinh doanh với môi trường kinh doanh như vậy thì khả năng xảy ra rủi ro tối đa đối là như thế nào. Khi trích lập như vậy chúng tôi không cho rằng mình đã mất đi con số đó mà đó là khả năng có thể xảy ra nếu tình hình tiếp tục xấu đi hơn nữa”.

Mỗi ngân hàng sẽ có những định hướng phát triển kinh doanh riêng, nhưng làm để thế nào để phát triển ổn định và bền vững, vẫn đang làm một câu hỏi lớn trong một chặng đường dài ở phía trước.