VIC: Số cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu sẽ 'lên sàn' ngày 19/4

Gốc
(NDHMoney) Sàn HOSE vừa thông báo niêm yết cổ phiếu bổ sung của Công ty cổ phần Vincom (mã VIC).

Ngày 19/4 tới, 31.291 cổ phiếu VIC chuyển đổi từ trái phiếu sẽ chính thức giao dịch trên HOSE. Tổng giá trị Chứng khoán niêm yết là gần 313 triệu đồng. Được biết, Đại hội cổ đông của Vincom đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 với doanh thu thuần đạt 5.151 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.057 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.293 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu với tổng số tiền 2.300 tỷ đồng. Số tiền trả cổ tức này dự kiến được chi trả theo lịch: trong tháng 4/2011 trả 800 tỷ đồng, trong tháng 5/2011 trả 800 tỷ đồng, trong tháng 6/2011 trả 700 tỷ đồng...

Tin nóng

Tin mới