Cổ phần hóa vào giai đoạn 'nước rút': Thêm nhiều hàng tốt cho nhà đầu tư

Cổ phần hóa vào giai đoạn 'nước rút': Thêm nhiều hàng tốt cho nhà đầu tư

Công tác cổ phần hóa (CPH) và bán vốn Nhà nước đang được đẩy mạnh khi chỉ còn hơn một năm để CPH 93 Tập đoàn...

16 liên quan

Tiềm lực loạt 'ông lớn' nhà nước chuẩn bị cổ phần hóa lớn đến mức nào?

Tiềm lực loạt 'ông lớn' nhà nước chuẩn bị cổ phần hóa lớn đến mức nào?

Trong số 93 doanh nghiệp nhà nước vừa nhận hạn chót cổ phần hóa (năm 2020) có không ít 'ông lớn' sở hữu khối...

16 liên quan

Vicem phải cổ phần hóa xong trước năm 2021

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) có tên trong danh sách các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước...

16 liên quan

93 doanh nghiệp phải cổ phần hóa trước 2021

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục 93 doanh nghiệp phải cổ phần hóa xong trước năm 2021.

16 liên quan

Agribank, Công ty vàng SJC phải cổ phần hóa chậm nhất đến cuối 2020

Ngân hàng Agribank nằm trong nhóm 4 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa mà Nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều...

16 liên quan

Cổ phần hóa ngành xây dựng chậm do đâu?

Theo Bộ Xây dựng, kết quả cổ phần hóa và thoái vốn tại một số tổng công ty còn hạn chế do gặp khó trong đánh...

16 liên quan