Mức lợi nhuận sau thuế này của Vicostone tăng 91% so với năm 2014 và đồng thời vượt 54% kế hoạch lợi nhuận trước thuế công ty đề ra.

Vicostone: Lai tang manh, vuot 54% ke hoach nam - Anh 1

Ảnh minh họa.

CTCP Vicostone (mã: VCS) mới công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2015.

Theo đó trong quý IV/2015, công ty đạt 781 tỷ doanh thu thuần, tăng gần 34% so với cùng kỳ 2014. Giá vốn hàng bán cũng tăng 34% lên mức 574,3 tỷ, lợi nhuận gộp trong quý này của công ty đạt 206,7 tỷ, tăng 32% so với cùng kỳ nhờ doanh thu tăng cao.

Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm từ 13,4 tỷ xuống 5 tỷ, tuy nhiên chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều tăng nhẹ lên 22,4 tỷ và 18,6 tỷ.

Kết quả trong quý IV, công ty đạt 134,15 tỷ lợi nhuận sau thuế, tăng 24% so với cùng kỳ 2014.

Lũy kế cả năm 2015, VCS đạt 2.616 tỷ doanh thu thuần, tăng 27% so với năm 2014.

Lợi nhuận gộp tăng 6% lên 758,6 tỷ, chi phí tài chính trong năm nay là gần 170 tỷ, giảm gần 1 nửa so với năm 2014.

Lợi nhuận trước thuế của công ty là 479,2 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 404,6 tỷ, tăng 91% so với năm 2014. EPS cả năm đạt 8.637 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, công ty đặt mục tiêu 2.674 tỷ doanh thu và 311 tỷ lợi nhuận trước thuế. Với kết quả này, VCS đã hoàn thành 98% kế hoạch về doanh thu và vượt 54% kế hoạch lợi nhuận.

Vicostone: Lai tang manh, vuot 54% ke hoach nam - Anh 2

Tính tới hết năm 2015, tổng tài sản của VCS là 2.781,5 tỷ, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó tiền và các khoản tương đương là 295,4 tỷ, phải thu ngắn hạn là 496,5 tỷ và hàng tồn kho là 1.122 tỷ.

Nợ phải trả của công ty là 1.783 tỷ, giảm gần 80 tỷ so với đầu năm và chiếm hơn 64% cơ cấu nguồn vốn. Trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 1.178,6 tỷ và dài hạn là 324,3 tỷ.

Giá cổ phiếu VCS hiện đang ở mức 67.000 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 2 lần so với con số cách đây 1 năm nhờ kết quả kinh doanh khả quan. Khối lượng giao dịch khớp lệnh 10 phiên gần đây là gần 53.000 cổ phiếu/phiên.

HOÀNG LINH