Victoria Beckham - “sao ăn mặc tệ nhất” năm 2007

(Vitinfo)- Vẫn thường được coi là “bà hoàng thời trang”, vậy mà năm nay gu thẩm mỹ của Victoria Beckham xuống cấp trầm trọng tới mức Blackwell phong cho cô danh hiệu “cao quý” - ngôi sao ăn mặc tệ nhất năm 2007.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/VHGT/35237/default.aspx