24H.COM.VN - Bà Beck đang rất cáu bực với những kế hoạch biểu diễn solo của “gừng cay” Geri Halliwell trong tour diễn vòng quanh thế giới vào tháng 12 này.