Video: Bản tin trưa 01/3

Gốc
(24h) - Điện và nước cùng tăng trong ngày hôm nay. Cà phê bị rớt giá. Cháy rừng U Minh Hạ. Bảo vệ rừng quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Dư chấn động đất và sóng thần quá lớn.

Tin nóng

Tin mới