(24h) - Chủ tịch của Atletico Madrid, Cerezo đã được một phen thót tim khi đến xem một trận đấu bò tót. Chú bò của nhà vô địch Tabernero đã bất ngờ lao về phía Cerezo cùng các cộng sự đang ngồi và định tấn công chủ tịch của Atletico, rất may là bức tường cao đã ngăn cản không cho ý định này hiện thực nếu không thì…