Từ đêm 29/9 đến sáng 30/9, cơn bão số 7 đã gây ra gió cấp 7, cấp 8 và giật trên cấp 9 tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi... gây mất điện trên diện rộng. Sáng nay, tất cả các trường phổ thông trong tỉnh Quảng Bình, học sinh được phép nghỉ học. Công tác di dời diễn ra hết sức khẩn trương.