(VTC News) - Camera gắn lên đuôi và đầu cánh máy bay cho phi công những trải nghiệm đặc biệt.

Xem video

Nguồn: LiveLeak

Quốc Khánh