24H.COM.VN - Ai chả có một thời thơ ấu, mà thời đó thì chơi rất nhiều thứ, nào là đánh khăng, chơi con quay…cả cái trò này nữa. Xem nào, tên của nó là gì nhỉ? Lâu rồi, không nhớ nữa nhưng chắc chắn mình không chơi dốt như anh chàng này đâu.