(VTC News) - Những chú cún luôn muốn thể hiện tài năng nổi trội và làm vui lòng chủ nhân, nhưng không phải lúc nào chúng cũng thành công như mong đợi.

Nguồn: Youtube

Phong Linh